گت بلاگز اخبار پزشکی کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر ، سنجش ید نمک های خوراکی

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه طی دو دهه پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید، گفت: در این مدت، بیماری گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵

کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر ، سنجش ید نمک های خوراکی

سنجش ید نمک های خوراکی/کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر

عبارات مهم : کنترل

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه طی دو دهه پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید، گفت: در این مدت، بیماری گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵ درصد در کشور کم کردن یافته هست.

به گزارش مهر، دکتر زهرا عبداللهی، با بیان اینکه ید ماده ای حیاتی است که در ساخت هورمون های تیرویید نقش اساسی ایفا می کند، افزود: از سال ها قبل، کمبود ید به عنوان مسئله عمده تغذیه ای در کشور وجود داشته است و طبق بررسی های کشوری در سال ۶۸، شیوع ۷۰ درصدی گواتر در کشور تایید شد که گواتر نیز نشانه بارز کمبود ید در بدن است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۰ که کمیته کشوری پیشگیری و کنترل کمبود ید تشکیل شد، به عنوان راهکاری عملی و ارزان قیمت، ید را به نمک های خوراکی اضافه کرد که براساس تصویب این کمیته و مقررات وضع شده، تمامی کارخانه های نمک موظف به افزودن ید به نمک های خوراکی شدند.

کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر ، سنجش ید نمک های خوراکی

عبداللهی با بیان اینکه با افزودن ید به نمک های خوراکی بیماری گواتر روبه کم کردن رفت، خاطرنشان کرد: در طول دو دهه ید رسانی به رژیم غذایی مردم، شیوع گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵ درصد کم کردن پیدا کرده است و پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید.

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه کشور عزیزمان ایران از سوی شرکت بهداشت جهانی به عنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه کم کردن کمبود ید معرفی شد، اظهار داشت: در حال حاضر که تقریبا ۲۵ سال از یدرسانی می گذرد، این مسئله تحت کنترل است.

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه طی دو دهه پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید، گفت: در این مدت، بیماری گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵

وی در خصوص برنامه هایی که در خصوص پایش و کنترل کمبود ید در دست انجام هست، گفت: در این راستا برنامه پایش ید ادرار دانش آموزان در سطح کشور وجود دارد، به عبارتی، پایش هر سال ید ادرار دانش آموزان نشان می دهد که این ماده در بدن آنها کافی است یانه، که این پایش شاخص کفایت دریافت ید در جامعه است.

عبداللهی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که از این پایش هر سال استخراج شده است هست، می توان دریافت که میانه ید ادرار دانش آموزان در حد مطلوب و بالاتر از مطلوب است که نشان کفایت دریافت این ماده در بدن مردم جامعه و کافی بودن ید در نمک های خوراکی است.

وی در خصوص سنجش سلامت و کیفیت نمک های خوراکی از لحاظ دارا بودن ید، بیان کرد: نمک های خوراکی که در سطح کشور در کارنجات مجاز تولید و بسته بندی می شوند، تحت نظام پایش و کنترل کیفیت نمک های خوراکی مورد بررسی قرار گرفته و ید آنها اندازه گیری می شود.

کاهش ۶۱.۵درصدی بیماری گواتر ، سنجش ید نمک های خوراکی

عبداللهی در آخر افزود: این پایش، هم در سطح تولید با مسئولیت شرکت غذا و دارو و هم در سطح عرضه به وسیله بازرسین بهداشت محیط با کیت یدسنج انجام می شود.

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه طی دو دهه پوشش مصرف نمک یددار به ۹۸ درصد در کشور رسید، گفت: در این مدت، بیماری گواتر از ۶۸ درصد به ۶.۵

واژه های کلیدی: کنترل | گواتر | خوراکی | بهداشت | بیماری | خوراکی | دریافت | وزارت بهداشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz