گت بلاگز اخبار اجتماعی تمدید جلسه شورا جهت گزینش شهردار ، محسن هاشمی مدیر شورای شهر شد

به گزارش ایسنا صبحگاه امروز در مراسم تحلیف شورای شهر پنجم انتخابات هیئت رئیسه دائمی به وسیله هیئت رئیسه سنی و موقت گزینش شد.

تمدید جلسه شورا جهت گزینش شهردار ، محسن هاشمی مدیر شورای شهر شد

محسن هاشمی مدیر شورای شهر شد/ تمدید جلسه شورا جهت گزینش شهردار

عبارات مهم : شهردار

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر پنجم برگزار شد.

به گزارش ایسنا صبحگاه امروز در مراسم تحلیف شورای شهر پنجم انتخابات هیئت رئیسه دائمی به وسیله هیئت رئیسه سنی و موقت گزینش شد.

تمدید جلسه شورا جهت گزینش شهردار ، محسن هاشمی مدیر شورای شهر شد

بر این اساس محسن هاشمی، با 20 رای و یک رای سفید به عنوان رئس شورای شهر، امینی با 21 رای به عنوان نایب مدیر و نژادبهرام با 21 رای منشی اول و بهاره آروین با 19 رای به عنوان منشی دوم گزینش شدند.

به گزارش ایسنا، احمد مسجد جامعی با بیان اینکه همواره در انتخابات هیئت رئیسه، سخنگو نیز گزینش می شد، از آنجایی که کار سخنگو بسیار سخت است مورد نیاز است که سخنگو نیز در جلسه امروز گزینش شود که علی اعطا با ١٩ رای بعنوان سخنگو گزینش شد.

به گزارش ایسنا صبحگاه امروز در مراسم تحلیف شورای شهر پنجم انتخابات هیئت رئیسه دائمی به وسیله هیئت رئیسه سنی و موقت گزینش شد.

رای گیری جهت تمدید جلسه شورا جهت گزینش شهردار انجام و مقرر شد بعد از تنفس یک ربع، انتخابات شهردار انجام خواهد شد.

واژه های کلیدی: شهردار | انتخابات | شورای شهر | محسن هاشمی | هیئت رئیسه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz